مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: اصحاب رسانه به خصوص پیشکسوت این عرصه نقش تأثیرگذاری در توسعه فرهنگی جامعه دارند. " />