دوره دانش‌افزایی مدرسان درس آشنایی با قرآن کریم استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان در حال برگزاری است. " />