معاون میراث فرهنگی استان کردستان گفت: مرمت و بهسازی پل تاریخی شیخ سنندج، با عملیات لایروبی بستر رودخانه در حاشیه پل آغاز شد. " />