دور جدید تمرینات آماده‌سازی تیم ملی جوانان بوکس کشورمان از روز هفدهم فروردین در شهرستان بیجار آغاز خواهد شد. " />