نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی با خانواده دانشجوی کردستانی جان‌باخته در سانحه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دیدار و از آنان دلجویی کردند. " />