مدیر هسته گزینش آموزش‌وپرورش استان کردستان گفت: روابط عمومی هر دستگاه نقش ویژه‌ای در اعتمادسازی و تحقق اهداف سازمانی دارد. " />