رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز گفت: تلاش در راستای توسعه، حفظ و حراست از فضای سبز به عنوان فرهنگ و ارزش اجتماعی بین دانشجویان مورد توجه است. " />