دبیر سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی سقز گفت: ١٣ نمایشنامه از میان آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره برای رقابت در مرحله نهایی معرفی شدند. " />