عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان گفت: کنگره مشاهیر کُرد فرصتی طلایی را برای معرفی و شناسایی ظرفیت‌های نهفته کُردها فراهم می‌کند. " />