مدیر شهرداری ناحیه ویژه بهاران گفت: ۱۳ هزار متر مربع فضای سبز در ناحیه ویژه بهاران در ۹ ماه نخست سال جاری احداث شده است. " />