رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سقز گفت: کریم منصوری مشهور به عبدالباسط ایرانی ۱۷ بهمن مهمان مردم این شهرستان خواهد بود. " />