مدیر ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج گفت: با اجرای عملیات هدایت آب‌های سطحی مشکل جاری‌شدن آب و لغزندگی در مسیر ورودی سنندج-همدان برطرف شد. " />