استاندار کردستان گفت: روستاهای مرزی کردستان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند. " />