شهرستان سنندج قهرمان رقابت‌های بوکس «جام رمضان» استان کردستان شد. " />