امام جمعه شهرستان سقز گفت: مسلمین جهان در کنار همدیگر با وحدت زندگی می‌کنند و همین امر موجب شده تا دشمنان اسلام از یکپارچگی و وحدت مسلمین هراس داشته باشند. " />