معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: توسعه مشاغل خانگی و احیای مشاغل قدیمی در رشد اقتصاد و رفاه خانواده‌ها مؤثر است. " />