رئیس دانشگاه آزاد واحد سقز گفت: تأسیس مراکز رشد با حمایت از محققان و کارآفرینان کمک قابل توجهی به تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی آنان می‌کند. " />