مدیرکل کمیته امداد استان کردستان توجه به قشر محروم و نیازمند را از دستاوردها و نتایج انقلاب اسلامی عنوان کرد. " />