معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز گفت: هزینه‌کردن در دانشگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری بوده و این سرمایه در آینده منجر به دانش‌افزایی می‌شود. " />