مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان گفت: اردوهای دانشجویی و اعزام دانشجويان به سفرهای علمی باید با درون‌مایه فرهنگی همراه باشد. " />