رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با توجه به تلاش این دانشگاه در جذب دانشجوی خارجی عنوان کرد که تعداد دانشجویان خارجی را تا مهر آینده به ۳۰۰ نفر می‌رسانیم. " />