رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان انتخاب شد. " />