رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز گفت: داده‌کاوی موجب می‌شود تصمیمات یک سازمان بر اساس واقعیت‌ها اتخاذ شوند. " />