رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری سنندج گفت: عملیات احداث مجتمع تجاری خدماتی خیابان داراب ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. " />