مدیر اداره حقوقی و املاک شهرداری سنندج از صدور سند برای حدود ۹۳ هزار مترمربع از املاک تملک‌شده توسط شهرداری خبر داد. " />