معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: برای تدوین سیاست‌های جمعیتی و بهینه در کردستان باید از سرمایه‌گذاران بخواهیم سرمایه‌های خود را به داخل استان منتقل کنند. " />