معاون استاندار کردستان از مصوب‌شدن ۳۲۰ میلیارد ریال به‌منظور تأمین یارانه سود تسهیلات پرداختی در بخش‌های کشاورزی و صنعت خبر داد. " />