معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان گفت: مددجویان زیر پوشش این نهاد در ۱۱ ماه نخست امسال یک‌هزار و ۳۰۰ متر فرش بافتند. " />