جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان در بیانیه‌ای جنایت اخیر علیه مسلمانان نیوزیلند را محکوم کرد. " />