رئیس ستاد انتخابات استان کردستان، جلب اعتماد کاندیداها، احزاب و مردم، صیانت و امانتداری آرای مردم را مهم‌ترین وظایف ستاد انتخابات عنوان کرد. " />