مرکز مشاوره و آزمایشگاه خاک و بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه افتتاح و پروژه تحقیقاتی پرورش گل‌های زینتی کلنگ‌زنی شد. " />