شهردار سنندج گفت: حقوق ماه‌های آذر و دی کارکنان و کارگران شهرداری سنندج هنوز پرداخت نشده است. " />