شوان | ۶۵۸۰دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس عادی کردستان تحصیل می‌کنند