به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ فرانک قدسی در جلسه بررسی عملکرد دفاتر تسهیلگری که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد؛ هدف اصلی طرح توانمندسازی و توسعه محلات حاشیهنشین، کاهش آسیبهای اجتماعی با مشارکت مردم محلات حاشیه است.

او از ۱۷ محله حاشیهنشین در سنندج خبر داد و گفت: به منظور توانمندسازی ساکنان و توسعه محلات حاشیه شهر، ۱۰ محله زیرپوشش طرح تسهیلگری قرار گرفته است که تاکنون هفت دفتر تسهیلگری هم در محلات مختلف این شهر از جمله غفور، حاجی آباد، تقتقان، شهدا، اسلام آباد، حسن آباد، ننله، گریزه، عباسآباد و فرجه ایجاد شده است که در طول سال جاری این تعداد به ۹ دفتر ارتقاء یافته است.

او گفت: برای اولین بار در شهرستان مریوان هم یک دفتر تسهیلگری ایجاد شده است.

قدسی عنوان کرد: در هر دفتر، شش کارشناس متخصص شامل روانشناس، مددکار اجتماعی، امور شهری، کارشناس اقتصادی، حقوق و جامعهشناسی حضور دارند و در زمینه شناسایی و رفع مسایل مختلف مناطق حاشیهای فعالیت میکنند.

خبر جدید  شتاب توسعه در کردستان از سال ۹۲ به بعد دلگرم کننده است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به اینکه دفاتر کاملا اجتماعمحور بوده و با مشارکت خود مردم اداره میشود، ادامه داد: هدف اصلی ایجاد این دفاتر تسهیلگری، احصای آسیبهای اجتماعی محلات حاشیه، توانمندسازی افراد و تلاش برای رفع مسایل و مشکلات این مناطقاست.

قدسی افزود: هماکنون کارشناسان از طریق سرشماری دراین محلات در زمینههای مختلف از جمله میزان توانمندی خانوادهها و وضعیت اجتماعی، مشکلات برجسته را شناسایی کرده و برای رفع دغدغهها و توانمندسازی خانوادهها با استفاده از ظرفیت همان محله، برنامهریزی میکنند.

او با اشاره به اینکه این طرح به نوعی یاریگر کاهش آسیبهای اجتماعی در محلات حاشیه و منفصل شهری است، اعلام کرد: در راستای توسعه این محلات و همسوشدن آنان با زندگی درسطح شهرنشینان اقدامات و برنامهریزیهای عمدهای صورت گرفته ولی مشارکت مردم در این امر نقش کلیدی ایفا میکند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان با اشاره به اینکه در قالب دفاتر تسهیلگری راهکارهای علمی و اجرایی در مناطق حاشیهشهر ارائه میشود، تصریح کرد: بیشترین مشکلات و آسیبهای اجتماعی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی مشاهده میشود.

خبر جدید  مدیرکل راه و شهرسازی کردستان پس از هشت ماه منصوب شد

قدسی با بیان اینکه ۵۴ درصد جمعیت استان در حاشیه شهرها سکونت دارند، افزود: قریب به ۶۲ هزار و ۴۱۷ خانوار در ۵۲ محله حاشیهنشین دراستان کردستان سکونت دارند که بیشترین جمعیت بیکار استان را تشکیل دادهاند.

او بیان کرد: در مناطق حاشیهنشین زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی مناسب، مدارس مجهز متناسب با رشتههای مورد نیاز و سلایق دانشآموزان، سالنهای ورزشی مناسب، پارک و فضاهای تفریحی متناسب با جمعیت این مناطق و فضاهای فرهنگی مانند سینما و کتابخانه وجود ندارد لذا ساکنان این مناطق برای دریافت خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به فضای داخل شهرها روی میآورند که در نتیجه منجر به مشکلات زیادی خواهد شد.

قدسی با بیان اینکه هویت فرهنگی برخی از افراد در مناطق حاشیهنشین مشخص نیست، افزود: این امر منجر به ناهمگونی فرهنگی و عدم انسجام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سکونتگاههای غیررسمی شده لذا تمهیدات اندیشیده شده در این راستا ضرورت دارد.

خبر جدید  حضور مدیران اجرایی در کنفرانس های علمی موجب نزدیکی دستگاه های اجرایی با دانشگاه می شود

او با ذکر اینکه در بحث آسیبشناسی، حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و اشتغال از اولویتهاست، خاطرنشان کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات تملکدارایی پنج میلیارد تومان برای تجهیز و هوشمندسازی ۱۱۸ مدرسه حاشیه شهر در استان کردستاناختصاص داده شد.

وی از اختصاص سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار با حمایت و هماهنگی معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به طرحهای عمرانی شهرداری، تکمیل و توسعه و تجهیز فضای سرای محلات و پارکها در پنج شهرستان وهمچنین تخصیص اعتبار برای ایجاد تالار فرهنگی در پارک شهدا سنندج در راستای کاهش آسیب اعتیاد در این محله با همکاری شهرداری خبر داد.