به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سید کمال حسینی در جلسه کارگروه هم اندیشی رفع موانع و چالشهای کسب و کار در حوزه بانوان و خانواده که در سنندج برگزار شد، گفت: یکی از معیارهای اساسی توسعه یافتگی در دنیا ورود و حضور زنان در عرصه اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: نیمی از جمعیت دنیا را بانوان تشکیل می دهند و این درحالی است که مشارکت اقتصادی بانوان در ایران ۳۵ درصد و کمتر از میانگین جهانی است.

خبر جدید  اجرای طرح فلورایدتراپی در مدارس کردستان

او افزود: ۶۵ درصد صندلی دانشگاه های کشور در اختیار بانوان است و این استعداد و توانمندی این قشر را میرساند.

حسینی گفت: میطلبد بخش دولتی و خصوصی اعتماد بیشتر به توانمندی زنان کنند چرا که بانوان دقت و مدیریت بهتری در کارها دارند و بارها این را به اثبات رساندهاند.

خبر جدید  سنندج میزبان اجلاسیه شهدای هنرمند کردستان

حسینی با اشاره به ایجاد کانون زنان بازرگان در اتاق بازرگانی سنندج گفت: امیدواریم این کانون بتواند تمام فعالان اقتصادی زنان را شناسایی و به عضویت خود در آورد.