به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ پوران درخشنده فیلمساز و ناظر پروژه تولید فیلم های سینمایی ۱۰۰ ثانیه ای با موضوع آسیب های اجتماعی در نشست فیلمسازان سه استان لرستان، خوزستان و کردستان در سنندج آسیب های اجتماعی در جامعه را بسیار خطرناک عنوان کرد و توجه جدی به آگاهی سازی جامعه، ارائه راه حل و مقابله با آن را بسیار امری جدی و حیاتی دانست.

او گفت: نقش هنر و هنرمندان در این زمینه بسیار پراهمیت است و اکنون که مسئولین بادرک درست از نقش هنرمندان، آنها را به یاری فراخوانده اند و وظیفه ما نیز تلاش در جهت بهره گیری از تمامی ظرفیت های هنری در بیان درست معضلات و مشکلات آسیب های اجتماعی، ارائه راه حل و برانگیختن جامعه در مبارزه با آن است.

درخشنده افزود: ساخت فیلم ۱۰۰ ثانیه ای با موضوع آسیب های اجتماعی که در آن هنرمند بتواند در کوتاه ترین زمان پیام خود را به مخاطب منتقل کند کاری بسیار سخت و پیچیده است.

او در خصوص آسیب های اجتماعی گفت: این آسیب ها بر اساس هر استان و بر طبق پژوهش های صورت گرفته که توسط استانداری ها اعلام شده است، هر هنرمند فیلمساز براساس اولویت های اعلام شده می بایست با بهره مندی از زبان و یا گویش محلی، فرهنگ و ویژگی های بومی استان خود به تولید طرح های تصویب شده بپردازد.

او گفت: هدف از ساخت این پروژه معرفی درست آسیب های اجتماعی، کاهش آنها و رفع این معضلات توسط مسئولین است.

درخشنده اظهار داشت: تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای در قالب فرم و محتوا کاملا سینمایی و حرفه ای اولویت کار در این پروژه است.