به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در دوره نهم جهت تعیین پنج نفر اعضای هیات رئیسه اتاق سنندج شامگاه دوشنبه در سنندج برگزار شد.

پس از تایید انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج از سوی هیات نظارت، دور جدید فعالیت این اتاق در سنندج آغاز شد.

سید کمال حسینی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق سنندج با کسب ۱۵ رای برای یک دوره چهار ساله مجدداً رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج شد.

محمد هلاکو و فاروق کیخسروی نیز به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین ستار کشاورز و بختیار صالحی به ترتیب به عنوان خزانهدار و منشی معرفی شدند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج از سال ۱۳۱۱ شروع به فعالیت نموده و دارای ۱۰ تشکل در قالب انجمن های اقتصادی ثبت شده است و aa کمیسیون مشورتی اقتصادی فعال دارد و تا کنون بیش از ۳۵۰۰ نفر به عضویت اتاق درآمدهاند.