به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ جلال قلعه شاخانی در جلسه کارگروه صندوق اعتباری هنر این اداره کل اظهار کرد: براساس توافق میان سازمان تامیناجتماعی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط پس از عضویت در صندوق اعتباری هنر و دریافت و ارائه معرفی نامه از این صندوق از مزایای بیمه تأمیناجتماعی برخوردار میشوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از تایید ۱۳۳ پرونده از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان توسط صندوق اعتباری هنر در اسفنر ماه جاری خبر داد و گفت: در روزهای اخیر ۶۹ معرفی نامه این هنرمندان برای برخوردی از بیمه تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال شد.

قلعه شاخانی ادامه داد: ۶۴ پرونده دیگر تا پایان فروردین ۹۸ برای برخورداری از مزایای بیمه تأمیناجتماعی به مرکز استان عودت داده می شود که به محض دریافت این معرفی نامه ها در اختیار هنرمندان و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تفکیک شهرستانی این تعداد از بیمه شدگان گفت: ۳۰ نفر از این تعداد مربوط به شهرستان سنندج و مابقی نیز مربوط به هنرمندان دیگر شهرستان های تابعه استان است.

وی با بیان اینکه نماینده صندوق هنرمندان در استان کردستان آمادگی دارد که افراد واجد شرایط را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد، خاطر نشان کرد: هنرمندانی که فاقد بیمه هستند می توانند با در داشتن مدارک لازم به نماینده صندوق اعتباری هنر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه کنند.