به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ امین مرادی در نشست فیلمسازان سه استان لرستان، خوزستان و کردستان در سنندج با اشاره به جایگاه بالای آثار هنری در افزایش آگاهی های اجتماعی گف : با تکیه بر این نقش حوزه هنری با همکاری وزارت کشور هنرمندان را در راستای کمک در کاهش آسیب های اجتماعی به میدان فراخوانده است.

او با اشاره به ویرانگری آسیب های طبیعی مانند زلزله وسیل افزود: آسیب های اجتماعی در وسعتی گسترده و آرام بنیان های خانواده و اجتماع را تهدید و نابود می سازد و برهمین اساس باید به صورت ویژه نسبت به آگاهی بخشی و مقاوم سازی جامعه در برابر این آسیب ها تلاش کنیم که نقش هنرمندان و زبان هنر در این راستا بسیار مهم است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان عنوان کرد: یکی از بخش هایی که هنرمندان می توانند در این حوزه با تولیدات هنری کمک نماینده عرصه فیلم کوتاه است و بر همین مبنا در قالب تفاهم نامه ای در جهت تأثیرگزاری سریع بر مخاطب بر اساس بررسی های بعمل آمده تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای در دستور کار قرار گرفته است.

خبر جدید  برگزاری تئاتر خیابانی در سایه امنیت نقطه صفر مرزی

او کردستان را به عنوان قطب اصلی فیلم کوتاه معرفی کرد و گفت: تولید بسیار خوب در عرصه فیلم کوتاه، حضور گسترده در جشنواره های داخلی وخارجی و کسب عناوین برتر در این جشنواره ها در کنار پتانسیل بالای انسانی و متخصص در این حوزه ، مؤید ویژه بودن این استان در عرصه فیلم کوتاه است.

مرادی با اشاره به برگزاری نشست های مشترک با کارشناسان وزارت کشور در این خصوص افزود: ۱۷ استان کشور جهت تولید آثار انتخاب شده اند که این سه استان در کنار چند استان دیگر در حوزه فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای قرار است براساس پژوهش هایی که صورت گرفته است در زمینه تولید اثر براساس بیشترین آسیب اجتماعی احصاء شده در آن استان به خلق اثر در جهت آگاهی بخشی اجتماعی و تلاش در جهت کاهش این معضلات بپردازند.

خبر جدید  ۲۰ اثر فیلمسازان کردستانی به جشنواره فیلم ۱۰۰ ثانیه ای راه یافت

او تصریح کرد: نگاه ما در این بخش نگاه جشنواره نیست و هنرمندان می بایست با نظارت خانم پوران درخشنده آثاری کاملا حرفه ای و با ویژگی های کامل سینمایی را خلق نمایند و در جهت تحقق این موضوع تمامی هزینه های مربوطه بر اساس برآوردهای صورت گرفته تأیید شده به صورت کامل توسط حوزه های هنری طرف قرارداد پرداخت می شود.

مرادی با اشاره به حضور خانم پوران درخشنده به عنوان ناظر پروژه های تولید شده گفت: این فرصت بسیار خوبی است تا هنرمندان استان های مختلف بتوانند از توانمندی ها و تخصص این فیلمساز ارزنده کشور بهره برده و توانمندی خود را در یک پروژه کاملا حرفه ای به کار گیرند.

خبر جدید  درخت دانشنامه فرهنگ کردستان 15 سال آینده ثمر خواهد داد

رئیس حوزه هنری استان کردستان خطاب به فیلمسازان گفت: در طرح ها و ایده ها هیچگونه خط کشی خاصی را نداریم و براساس ایده وفکر هنرمندان و تأیید خانم درخشنده امیدواریم شاهد خلق آثاری ارزشمند و تأثیرگزار بر اساس ویژگی های کامل بومی و محلی استان های مختلف کشور باشیم و این همکاری منجر به فعالیت هایی گسترده تر و ایفای نقش هنرمندان در دیگر موضوعات ملی شود.