به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ شکور صلواتی صبح امروز در جمع خبرنگاران از عملیات آماده سازی دو پارک ملت و نسیم جهت اسکان مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: هرساله یکی از برنامه های شهرداری آماده سازی پارکها و بوستان های سطح شهر در راستای اسکان و رفاه حال مسافران و مهمانان نوروزی است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری سنندج اظهار داشت: هرساله اوایل اسفند ماه بازدید هایی از سطح پارک های سطح شهر صورت خواهد گرفتک تا مشکلات و نواقص آنها شناسایی و بررسی شود.

وی از آماده سازی پارک های ملت و نسیم در آستانه سال نو برای اسکان مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: در راستای تامین امنیت مسافران نوروزی در این دو پارک نیرو های انتظامی و آتش نشانی مستقر می شوند.

صلواتی افزود: تنظیف و پاکسازی محوطه پارکها، رفع مشکلات و نواقص روشنایی داخل پارکها، گل کاری داخل محوطه، تعمیر آبخوری ها، تنظیف محوطه نمازخانه و استراحت گاه های داخل پارکها، بازپیرایی فضای سبز، تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی از جمله اقدامات در راستای آماده سازی پارکها جهت استقبال میهمانان و مسافران نورزوی است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری سنندج یاد آور شد، نصب چادر غیر از دو پارک تعیین شده از سوی شهرداری سنندج در دیگر پارک های سطح شهر غیر مجاز است.

وی اعلام کرد: پارک نسیم یکی از پارک های حوزه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان طالقانی و پارک ملت هم در حوزه شهرداری منطقه سه در بلوار پاسداران واقع شده است.