به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ خالد جعفری پیش از ظهر امروز در سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، که در سنندج برگزار شد، گفت: استفاده بهینه از منابع آب و خاک در کردستان و حفاظت از این منابع میتواند در توسعه همه جانبه استان به ویژه در بحث اشتغال و کشاورزی بسیار حائز اهمیت باشد.

وی افزود: کردستان نسبت به سایر نقاط کشور استانی نسبتاً پر آب است و با توجه به برآوردهای صورت گرفته دارای بیش از پنج میلیارد مترمکعب روان آب است که اگر ۴۰ درصد آن را به عنوان حق آبه زیست محیطی و ۶۰ درصد آن را نیز در راه توسعه استان به کار گیریم میتوانیم ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی این استان را به اراضی آبی تبدیل کنیم.

خبر جدید  منشا نابرابری‌ها دوری از سنت و قرآن است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان آبی است، ادامه داد: علیرغم اینکه یک استان آبی هستیم به خوبی منابع آبی را مدیریت کرده به طوری که در حال حاضر ۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ما دارای سیستمهای نوین آبیاری است.

خبر جدید  جوانان در راهبرد اقتصادی کشور جایگاه ویژه ایی دارند

جعفری یادآور شد: میانگین بهرهمندی اراضی کشاورزی از سیستمهای نوین آبیاری در کشور تنها ۲۰ درصد است و این در حالی است که در کردستان این رقم ۴۱ درصد است و این نشان میدهد که به موضوع آب در این استان توجه ویژهای میشود.

وی با بیان اینکه استفاده از سیستمهای آبیاری نوین میتواند تا ۵۰ درصد بهرهوری منابع آبی را بالا برد، بیان کرد: همچنین در این استان با احداث کانالهای سیمانی انتقال آب توانستهایم راندمان مصرف آب در مزارع را از ۳۰ درصد به ۴۷ درصد برسانیم.

خبر جدید  خانه تکواندو مریوان کلنگ زنی شد