استاندار کردستان تأکید کرد: باید اقدامات درمانی و پیشگیرانه به‌نحوی باشد که معتاد بهبودیافته دوباره به چرخه مصرف مواد مخدر برنگردد. " />