رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از ارتقا و استقلال مرکز رشد واحدهای فناور این واحد دانشگاهی خبر داد. " />