به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ پس از گذشت بیش از هشت ماه اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان صاحب مدیرکل شد و محمدصدیق ثابتی که پیش از این عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان مشغول به خدمت بود، با حکم وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد.

خبر جدید  سرباز فداکار

محمدصدیق ثابتی مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اخذ کرده و پس از آن مدرک دکترای خود را از دانشگاه Anna کشور هندوستان دریافت کرده است.

عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست سازمان نظام مهندسی استان کردستان از سوابق مدیریتی محمدصدیق ثابتی است.

خبر جدید  گذر فرهنگ و هنر در سنندج راه اندازی می شود

گفتنی است، پیش از این شهرام ملکی که هم اکنون در پست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان مشغول به خدمت است تصدی اداره کل راه و شهرسازی کردستان را بر عهده داشت.