شوان | لشکرکشی با «حکم سرپرستی» بر خلاف ادعای سلطانی‌فر