شوان | قیمت کالاهای اساسی در کردستان هم تراز سایر استان‌های کشور است