دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه «مسابقه بزرگ فدک» را برگزار می‌کند. " />