به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سجادسالک مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در جلسه با سازمان های مردم نهاد استان کردستان گفت: سمن های استان کردستان در میان دیگر سازمان های مردم نهاد کشور فعال و پویا تر هستند که این نشان از جوان بودن اعضا آنها است.
وی گفت: در کردستان حرکت و برنامه های خوبی را از سوی سمن ها شاهد هستیم و داشتن دغدغه های مختلف از سوی جوانان بیانگر مسئولیت پذیری آنها بوده و باید این موضوع را به فال نیک گرفت.
سالک موضوع پرداخت اعتبارات و اجرایی شدن طرح های سمن ها در هر استان را به پیگیری و برنامه ریزی مناسب آنها در زمینه جذب این اعتبارات مرتبط کرد.
وی همچنین اضافه کرد که در گام نخست باید اول جوانانی که در قالب یک سمن مشغول به فعالیت هستند یک طرح را در زمینه و موضوع مورد علاقه خود با برنامه ریزی خوب در مجمع جوانان استان مطرح کنند پس از آن با پیگیری از سوی اداره کل باید وزارتخانه را برای عملیاتی کردن و اجرایی شدن طرح از طریق توجیه پذیر بودن آن ترغیب کنند.
مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در مورد ناگهانی اعلام کردن بودجه برنامه های بخش جوانان در پایان سال عنوان کرد: با توجه به این موضوع که اعتبارات بخش جوانان از سوی سازمان برنامه و بودجه در طول سال مشخصا اعلام نمی شود لذا نمی توان اعتبارات را از ابتدای سال مشخص کرد که این نیز خود به وقوع بحران ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در کشور مرتبط است.
سالک در مورد بحث شناسه ملی سازمان های مردم نهاد عنوان کرد: با توجه به لزوم همکاری دستگاه ها و نهادهای مرتبط در این موضوع متاسفانه بسیاری از این ارگان ها همکاری خوبی با وزارتخانه انجام نمی دهند کما اینکه وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور تفاهم نامه در این راستا منعقد کرده است.
وی همچنین افزود: وزارت ورزش و جوانان با جدیت موضوع شناسه های ملی سمن ها را پیگیری میکند و تاکنون با همکاری ادارات کل استان ها و رایزنی با استاندار استان های خراسان رضوی، مازندران، یزد و تهران توانسته ایم این مشکل را حل بکنیم و امیدواریم این نمونه ها به استان های دیگر نیز تعمیم پیدا کند.
این مقام مسئول همچنین یکی از دلایل عدم آشنایی بسیاری از نهادها از سازمان های مردم نهاد را کم کاری خود این سازمان ها دانست و اینکه سمن ها نتوانسته اند آنطور که باید و شاید فعالیت های خود را به جامعه مخاطب و نهادهای مختلف معرفی کنند.
سالک یکی از وظایف سمن ها را معرفی فلسفه وجودی و نوع فعالیت های خود به جامعه هدف عنوان کرد و در این زمینه فعالیت های روابط عمومی ها بخصوص روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در پوشش اخبار مناسب و به موقع حوزه جوانان و سمن ها را قابل تقدیر دانست.
وی در پایان افزود: اساسا فلسفه وجودی سازمان مردم نهاد آسان کردن و تسهیل کارها در بین جوانان، جامعه و ارگان های دولتی است و انتظارات از مجوز صادر شده برای سمن ها و اعتبار آن باید واقع بینانه باشد همانطور که حوزه و نحوی فعالیت های مجوز هر سازمان مشخص و محدود است.