شهردار سنندج از رشد بیش از ۲۱ درصدی بودجه سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته خبر داد. " />