به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ حسین فیروزی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، سال جاری و سال آینده را از سخت ترین سال های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: در این جنگ اقتصادی، مهم ترین کار حفظ تولید و اشتغال موجود است و اگر بتوانیم تولید و اشتغال جدید ایجاد کنیم، دَین خود را به کشور و ملت ادا کرده ایم.

وی یادآور شد: دستور کار جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی فعال مشکل دار و واحدهای راکدی است که به چرخه تولید باز می گردند و سرمایه گذاران و مالکان آنها انگیزه کافی برای ادامه فعالیت دارند.

فیروزی ضمن تاکید بر لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: بانک ها با پول مردم اداره می شود و بازپرداخت تسهیلات حق بانک هاست و این کارگروه نمی تواند از حق مسلم بانک ها چشم پوشی کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه دستورات مقام معظم رهبری در سفر به کردستان مبنی بر لزوم حضور شرکت ها و هلدینگ های مختلف در استان را یادآور شد و افزود: انتظار می رود بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و سایر بنیادهای وابسته به نهاد رهبری حضور موثرتری در کردستان داشته باشند.